Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Partnerzy Magazyn Filmowy SFP Reforma unijnego prawa autorskiego wkracza w decydującą fazę [Magazyn Filmowy]

Reforma unijnego prawa autorskiego wkracza w decydującą fazę [Magazyn Filmowy]

W lipcu zakończyły się prace kluczowych komisji Parlamentu Europejskiego, które przyjęły korzystne dla twórców raporty dotyczące projektów legislacyjnych wchodzących w skład reformy unijnego prawa autorskiego. Chodzi o dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym oraz rozporządzenie nadawczo-reemisyjne.

Komisja Kultury i Komisja Przemysłu utrzymały lub nawet wzmocniły proponowane przez Komisję Europejską art. 13-15 w projekcie nowej dyrektywy o prawie autorskim. Art. 13 zawiera rozwiązania, które pozwolą producentom filmowym dochodzić swoich praw w serwisach społecznościowych i serwisach wymiany treści udostępnianych przez użytkowników. Art. 13 próbuje rozwiązać problem tzw. „value gap”, czyli powiększającej się dysproporcji między zyskami serwisów internetowych a wynagrodzeniem twórców i producentów. Przepis ten uznaje co do zasady odpowiedzialność tych serwisów za treści umieszczane przez swoich użytkowników i nakłada obowiązki identyfikacji treści nielegalnych. Jeśli wejdzie w życie, właściciele tych serwisów nie będą mogli dalej powoływać się na istniejące dzisiaj wyłączenia od odpowiedzialności. Dla ich dalszej działalności wymagana będzie licencja uzyskana od właścicieli praw. W art. 14 i 15 Komisja dodatkowo proponuje przyznać autorom – istniejący już w prawie polskim – mechanizm podwyższenia pierwotnie uzgodnionego wynagrodzenia, jeżeli w toku eksploatacji utworu okaże się ono niewspółmiernie niskie w stosunku do późniejszych wpływów producenta lub wydawcy. Dodatkowo przepisy te nakładają na producentów i wydawców obowiązek szczegółowego przekazywania twórcom informacji o przychodach z eksploatacji ich utworów.

Z perspektywy autorów filmowych najważniejsze są jednak poprawki Komisji Kultury i Przemysłu wprowadzające w dyrektywie nowe przepisy o dodatkowym wynagrodzeniu dla twórców za wykorzystanie filmów w internecie. To realizacja wieloletniego postulatu SFP. Konstrukcja zaproponowana przez europarlamentarzystów jest analogiczna do przyjętej przez polskie prawo w odniesieniu do bardziej tradycyjnych pól. Wynagrodzenia dla twórców miałyby być pobierane przez organizacje zbiorowego zarządzania od serwisów VOD udostępniających filmy użytkownikom sieci.

Podobną w swojej treści poprawkę Komisje Kultury i Przemysłu zgłosiły także do rozporządzenia nadawczo-reemisyjnego. Tu dodatkowe wynagrodzenie dla twórców miałoby być uzyskiwane od wszystkich reemitentów. Rozporządzenie rozszerza bowiem zasadę obowiązkowego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania przy udzielaniu licencji na reemitowanie, obejmując wszystkich operatorów, w tym przede wszystkim remitentów satelitarnych i internetowych.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia to najważniejszy postulat SFP i innych organizacji audiowizualnych zgłaszany w toku reformy unijnego prawa autorskiego. Wpływowe Komisje Kultury i Przemysłu popierają te rozwiązania. Najważniejsza będzie jednak opinia Komisji Prawnej, której raport będzie stanowił podstawę do głosowania na forum plenarnym Parlamentu. Głosowania w Komisji Prawnej zostały zapowiedziane na koniec września (dot. rozporządzenia) i początek października (dot. dyrektywy).

To jednak nie koniec procedury legislacyjnej, która w Unii Europejskiej jest szczególnie skomplikowana. Dyrektywy są obecnie przyjmowane w tzw. trilogu. Reprezentanci trzech głównych instytucji Unii: Parlamentu, Rady i Komisji wspólnie ustalają ostateczną treść unijnych przepisów. Zakładając pozytywne rozstrzygnięcia w zakresie prawa do wynagrodzenia w Parlamencie, należy jeszcze uzyskać akceptację Rady, czyli reprezentantów rządów wszystkich państw Unii. Wiele zależy tutaj od poparcia polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które reprezentuje polski rząd w Radzie.

Dominik Skoczek

Magazyn Filmowy SFP 2017

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!