Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Filtr
Pokaż  
Stanowisko Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych w sprawie przyjęcia przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji kierunków strategicznych prac w latach 2017-2022 (2017) : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Stanowisko KIPA w sprawie projektu ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnych (2017) : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Uwagi KIPA do projektu PO PISF - Promocja filmu polskiego zagranicą 2017 : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Uwagi KIPA do projektu PO PISF 2017 : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Stanowisko KIPA w sprawie propozycji modernizacji prawa autorskiego przedstawionej przez Komisję Europejską (2016) : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Stanowisko KIPA w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (2016) : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Stanowisko Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych dotyczące nowelizacji dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych (2016) : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Stanowisko KIPA w sprawie transgranicznego dostępu do usług online (2016) : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Uwagi KIPA do projektu PO PISF 2016 : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Stanowisko KIPA dotyczące regulacji zawartych w dyrektywie 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych (2015) : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Stanowisko Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych dot. Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego - MSZ (2015) : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Stanowisko Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych dot. Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego - MG (2015) : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Stanowisko Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych dot. Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego - KE (2015) : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Stanowisko Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych dot. Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego - MKiDN (2015) : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Stanowisko Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych dot. Komunikatu Komisji Europejskiej dot. Jednolitego Rynku Cyfrowego - MAiC (2015) : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Walne Zgromadzenie KIPA zobowiązało uchwałą Telewizję Polską do włączenia kanału tematycznego TVP Dokument na MUX-8 (2015)
Uwagi KIPA do projektu PO PISF 2015 : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Proces Tarkowski i Ostrowski kontra KIPA i Strzembosz - Oświadczenie w związku z zawarciem ugody (2014)
Uwagi KIPA do projektu PO PISF 2014 : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Opinia KIPA na temat projektu założeń projektu ustawy o otwartych zasobach publicznych (2013)
Uwagi KIPA do projektu PO PISF 2013 : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Uwagi KIPA zgłoszone podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury nad tzw. ustawą o VOD (2012)
Uwagi KIPA do projektu PO PISF 2012 : Zaloguj się, aby zobaczyć. Skorzystaj z zakładki [Logowanie] na górze po prawej.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (2010)
Apel do Prezydent m.st. Warszawy w sprawie nowego planu zagospodarowania terenu WFDiF (2009)
List otwarty z debaty "Czyje media publiczne?" (2008)
Rekomendacja systemu ISAN (2008)
O postanowieniach i sposobach przygotowania nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji (2008)
List otwarty do Donalda Tuska (2008)
Debata środowiskowa o rozwoju kinematografii (2007)
Apel Walnego Zgromadzenia KIPA do Dyrekcji PISF (2006)
Apel środowisk twórczych (2006)
Powstało Media Desk Polska - komunikat (2005)
Obserwatorium Kultury Polskiej - deklaracja założycielska (2005)
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!