Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Rejestr Utworów

Rejestr Utworów w KIPA

Rejestr Utworów

Rejestr Utworów stanowi usystematyzowaną bazę danych na temat utworów oraz jest zabezpieczeniem twórców i zgłaszających przed bezprawnym wykorzystaniem utworu, do którego przysługują im prawa autorskie. W tym znaczeniu wpis do rejestru stanowi środek dowodowy odnośnie daty wpisu utworu do rejestru.

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych prowadzi Rejestr Utworów dla następujących kategorii utworów audiowizualnych: film fabularny kinowy, film fabularny telewizyjny, serial telewizyjny, teatr TV, film lub serial animowany, film dokumentalny, serial dokumentalny, program telewizyjny, cykl telewizyjny i inne formy.

Regulamin Rejestru Utworów

Publikujemy tekst jednolity Rejestru Utworów prowadzonego przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych. Zgłoszenia utworów do rejestru są przyjmowane w siedzibie Biura KIPA przy ul. Chełmskiej 21 bud. 28c. w Warszawie. Zgłoszenia do rejestru można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

Czytaj więcej: Regulamin Rejestru Utworów

Formularz Zgłoszenia do Rejestru Utworów

Rejestrowany utwór musi być parafowany na każdej stronie przez autora/autorów oraz zawierać na końcu oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorem tego dzieła” poświadczone czytelnym podpisem pod spodem.

DO POBRANIA: Formularz zgłoszenia do Rejestru Utworów

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!