Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych Działalność KIPA Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu KIPA 2017

Aktualności KIPA

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu KIPA 2017

Walne Zgromadzenie KIPA odbędzie się 9 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Kinie Rejs, ul. Krakowskie Przedmieście 21 w Warszawie. Podczas Zjazdu podsumujemy ostatni rok działalności Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, a także plany na najbliższe miesiące. Zastanowimy się także nad perspektywami i trendami funkcjonowania rynku na którym działamy, bowiem niektóre zmiany rysują się dość wyraźnie. Podzielimy się wiedzą i doświadczeniami, które determinują kierunek przyszłej działalności KIPA. Chcemy także omówić kilka bardziej pragmatycznych spraw, w tym m. in. kwestie przedyskutowania zmiany w Statucie dotyczącej składek członkowskich.

W przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu nie może wziąć udziału osoba zgłoszona do reprezentowania firmy w Izbie, można oddelegować inną osobę, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, które przesyłamy w załączeniu. Takim reprezentantem może być także inny członek KIPA. Pełnomocnictwo należy złożyć podczas rejestracji na Walne Zgromadzenie pracownikom Izby.

Liczę na Państwa obecność i jak co roku mam nadzieję, że będzie to także miła okazja do spotkania i do ciekawych, branżowych rozmów. W razie wątpliwości, proszę o kontakt z biurem KIPA (22 840 59 01).

Z wyrazami szacunku
Alicja Grawon-Jaksik
Dyrektor KIPA

ZAWIADOMIENIE O SPRAWOZDAWCZYM WALNYM ZGROMADZENIU
KRAJOWEJ IZBY PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH

Zgodnie z § 19 i § 20 Rozdziału VI Statutu, Zarząd Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych postanawia zwołać Walne Zgromadzenie Izby. Zgodnie ze Statutem, Zarząd niniejszym pismem zawiadamia Członków KIPA, iż Zgromadzenie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w Kinie Rejs, ul. Krakowskie Przedmieście 21 w Warszawie.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych 9 czerwca 2017 r.:

Informujemy, iż możliwa jest drobna zmiana kolejności obradowania nad poszczególnymi punktami porządku obrad, a także udział gości Walnego. O szczegółach ew. zmian, informować będziemy za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony www.

Miejsce: Kino Rejs, ul. Krakowskie Przedmieście 21 w Warszawie
Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia – 10:30

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia – 11:00
2. Wybór Przewodniczącego Obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wystąpienie Prezesa i sprawozdanie z działalności zarządu
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swej działalności
6. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej ze swej działalności
7. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej
8. Zatwierdzenie sprawozdań 9. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie (bądź nie) absolutorium dla Zarządu
10. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
11. Głosowanie nad uchwałą Walnego Zgromadzenia o warunkowej zmianie wysokości składek członkowskich
12. Wystąpienia gości Walnego Zgromadzenia
13. Dyskusja programowa i wolne wnioski
14. Przyjęcie dokumentów zjazdowych
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia – ok. 15:30

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!